Batman Çevre Gönüllüleri Derneğinden Basına ve Kamuoyuna; Çölleşmeye karşı topraklarımıza sahip çıkalım!..

Daha yaşanabilir bir çevre ve Batman için mücadele veren Batman Çevre Gönüllüleri Derneği olarak, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle bir kere daha su kaynaklarımızın ve topraklarımızın korunması için çağrıda bulunmayı görev biliyoruz. Su kaynakları ve ormanları büyük tehdit altında olan ülkemizin çölleşmemesi için bilim insanlarının yaptığı tüm uyarılara rağmen gereken tedbirlerin alınmadığını üzülerek görüyoruz. Aksine, bazı çevrelere rant kazandırmak amacıyla doğa için bir yıkım olan HES projeleri, taş ocakları, ve maden aramaları vs için yasa ve yönetmelikler değiştirilmekte, yargı kararlarına rağmen faaliyetlere hız verilmektedir. Derneğimiz, çölleşmeyi, yoksulluğun nedenleri ve sonuçları açısından önemli bir faktör olarak değerlendirmektedir. Çölleşme ülkemizi, dolayısıyla hepimizi doğrudan ilgilendiren ve maruz kaldığımız çok önemli bir tehdittir. Aşırı ve bilinçsiz su tüketimi, hatalı sulama, yanlış tarım uygulamaları, çarpık kentleşme, toprakların, kaynakların aşırı ve amaç dışı kullanımı, ormansızlaşma, mevcut ormanların hoyratça talan edilmesi, dünyada yaşanan savaşlar vb. gibi çeşitli faktörler yüzünden dünyamız ve ülkemiz hızla çölleşmektedir. Yaşanan toprak erozyonu nedeniyle her yıl milyonlarca ton verimli toprağımızı kaybetmekteyiz. Bilinçsiz sulamadan kaynaklı olarak da verimli topraklarımız Dicle’ye akmaktadır. Son günlerde yerel basınımızda yer alan İluh Deresi’nin çamur gibi aktığı yönündeki haberler, hatalı ve bilinçsiz sulama nedeniyle verimli topraklarımızı nasıl yitirdiğimizin belgesidir. Toprak yaşamın vazgeçilmezidir. Toprakları çölleşen her ülkeyi bekleyen en önemli ve kaçınılmaz tehlike; işsizlik, yoksulluk, susuzluk, açlık, göç ve toplumsal huzursuzluktur. Bu nedenle hep birlikte geleceğimize sahip çıkmamız, toprağımızı ve sularımızı korumamız gerekmektedir. Gelecek nesillere, çocuklarımıza çölleşmiş bir ülke bırakmak istemiyorsak, toplum olarak çölleşmeye karşı verilen mücadelede yerimizi almalıyız. Topraklarımızı yitirmemek için etkin şekilde ağaçlandırma yapılmalıyız. Barajların havza ağaçlandırma projeleri hayata geçirilmeli, mevcut ormanlarımızın yangın başta olmak üzere her konuda korunması sağlanmalıdır. Birinci sınıf tarım arazileri olan verimli topraklarımız yapılaşmadan korunmalı, konut, sanayi ve turizm amaçlı yatırımlar için kullanılmamalıdır. Organik tarım gibi toprak ekosistemine uygun uygulamalar teşvik edilmeli, toprağın yapısını bozacak, verimini azaltacak ve çevre kirliliğine neden olacak uygulamaların önüne geçilmelidir. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle herkesi duyarlı olmaya, parayla asla satın alınamayacak toprağa sahip çıkmaya, karar vericileri ise, gıda güvenliğinin sağlanması ve gelecek nesillere üretken toprakları bırakabilmek için politika geliştirmeye ve somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla. 16 Haziran 2022
Hasan Argunağa
Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı

Toplumsal Barış, Topraktan Gelir…
Dünyanın geleceği, çölleşme nedeniyle tehdit altında…
Çölleşmeyle Mücadelenin Tek Yolu Toplumsal Bilinçlenmedir…
Türkiye Çöl Olmasın, Bölgemiz Çöl Olmasın…