YÜKSEL OBUT http://yukselenses.com/

DÜŞÜNÜR VE YAZAR YÜKSEL OBUT: “ENERJİ ALANINDA TÜRKİYE TARİHİ BAŞARIYA DOĞRU İLERLİYOR”

(Düşünür ve Yazar Yüksel Obut) Türkiyenin Tarafsız sesi: yukselenses.com haber sitesi, Yükselenses haber dergisi ve Yükselenses medya YouTube tv.

Enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Dönmez ve TPAO genel müdürü Melih Han Bilgin tarihe geçecek büyük hizmetlere imza atıyor. Bugünkü makalem dünyanın adeta bir numaralı sorunu haline gelen enerji konusu olacak artık petrol ve doğalgazın kıymeti yeni anlaşılıyor diyebilirim Avrupa artık ışıksız ve doğalgaz yetersizliği yüzünden soğuk. Avrupa ne enerji üretebiliyor ne petrol bulabiliyor eli kolu bağlı. Türkiye ye baktığımızda ise ehil olan idareciler sayesinde petrol arama çalışmalarında büyük başarılar elde ediliyor petrol ,doğalgaz ve diğer hizmetlerde büyük gelişmeler var . TPAO genel müdürü Melih Han Bilgin ve enerji bakanı Fatih Dönmez’in yapmış olduğu hizmetlerden bazıları şunlar

Termik Santrallerde Atık Isıların Değerlendirilmesine ve Endüstriyel İşletmelerde Kojenerasyon Sistemlerinin Uygulanmasına Yönelik Etütler

27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te 06.07.2022 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında aşağıdaki hükümler getirilmiştir.

 

  • MADDE 27 – (2) : “Kurulu gücü 20 MWe ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır. Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.”

 

  • MADDE 28 – (2) : ” 20 MWt ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır. Hazırlanan nihai fizibilite etüt raporları çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.”

 

Belirtilen hükümler doğrultusunda Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve aşağıdaki bağlantılarda paylaşılan kılavuz, kontrol listeleri ve şablon kullanılarak söz konusu etütlerin yapılması, etütlerini tamamlamış olanların ise aynı formatta etüt raporlarını 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımız Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına iletmeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İletişim için : kojen@enerji.gov.tr

 

TPAO Milli Petrol Endüstrisi için Yerli, Milli ve Nitelikli İnsan Kaynağını Desteklemeye Devam Ediyor

Milli petrol endüstrisinin gelişimine ve bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağını ülkemize kazandırarak petrol ve doğal gaz sektörüne katkı sağlamak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın en temel hedeflerinden birisidir. Bu kapsamda milli ve yerli kaynakları kullanma misyonuyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrencilere burs ve staj imkanları sağlanmaktadır.

TPAO’nun alt şirketi TP-OTC aracılığıyla yerli teknik personel ihtiyacının karşılanması için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ile yapılan protokol gereği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda iki önlisans programı açılmıştır. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının, açılan bu programlar aracılığıyla karşılanması planlanmaktadır. Programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler, öğrenim süresi boyunca burs almaya hak kazanacaktır. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler TPAO’nun alt şirketi olan TP-OTC’nin işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Program adayları uluslararası arenada söz sahibi bir meslekte teorik ve pratik donanımla mezun olarak önemli bir fark yaratacaktır. Öğrenciler; akademisyenler ve alanında başarılı profesyonellerin vereceği öğrenim süresi boyunca, ülkemizin deniz enerji filosunda bulunan son teknoloji sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde staj yapma ayrıcalığına sahip olacaktır.

TPAO, alt şirketi TP-OTC aracılığıyla YÖK ile yapılan bir diğer protokol gereği, lisans öğrencilerini yer bilimleri dahil olmak üzere 10 farklı mühendislik alanında staj programını da kapsayan burs fırsatıyla desteklemektedir. Burs başvuru şartlarını sağlayarak programa kabul edilen adaylar, lisans öğrenimleri süresince burs almaya hak kazanmalarının yanı sıra mezun olduklarında TPAO’nun alt şirketi TP-OTC’de çalışma imkanına erişecektir. Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar için burs karşılığında TP-OTC’de çalışma şartı bulunduğundan, adayların program süresince elde ettikleri teorik ve pratik kazanımları iş hayatında uygulaması sağlanacaktır.

Abdülhamid Han, Mavi Vatan’daki Görevine Başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarını ortaya çıkarmak ve ekonomimize kazandırmak hedefiyle arama ve sondaj çalışmalarına, denizlerimizde de kararlılıkla devam etmektedir.

Deniz enerji filomuzda görev alan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerine Mayıs ayında katılan en yeni sondaj gemimiz Abdülhamid Han, Mersin Taşucu Limanı’nda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in teşrif ettiği törenle Akdeniz’deki görevine uğurlanmıştır.

En gelişmiş teknolojiyle donatılmış, 7. nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindedir ve 12200 metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahiptir.

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle, Akdeniz’de arama kuyuları açacak sondaj gemimizin, millîleştirme, bakım ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

Mavi Vatan’daki görevlerini yerine getirmek için hazırlık işlemleri tamamlanan Abdülhamin Han ile yürütülecek çalışmaların, Türkiye’nin hidrokarbon arama çalışmalarına yeni bir güç ve ivme kazandırması beklenmektedir.

Milletimize saygılarımızla arz ederiz.